1/6

Documentació Prèvia | Previous Documentation

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area: 523,63m2

Protecció | Building protection: BEI (Bé immoble)

Any | Date:  2017-actualitat

Renderització | Rendering: Vimworks

​Memòria | Memory

L'edifici de la Unió de Cooperadors és obra de l'arquitecte Josep Lluís Sert conjuntament amb Josep Torres i Clavé construïda l'any 1936. Inicialment l'edifici era un local per l'emmagatzematge de productes de la cooperativa agrícola, administració i cafeteria.

La Unió de Cooperadors consta de 3 plantes i actualment, degut a les modificacions que ha patit, hi ha un altell a la crugia posterior.

Originalment es distribuïa amb una planta soterrani (amb sortida per la part posterior): magatzem, i zona de banys i dutxes per als socis; planta baixa: Local per vendes i zona d'administració i planta primera: cafè, cuina i sala de juntes

D'aquesta època es conserven dues obertures originals a la planta baixa.

La intervenció consisteix en la rehabilitació total de l'edifici, la consolidació estructural i recuperació dels

espais originals i l’adaptació d’aquests i el conjunt de l’edifici a la normativa actual d’obligat compliment per a l'ús públic.

Aquesta recuperació comporta l’enderroc de totes les construccions posteriors al projecte original i la conservació, restauració i posada en valor dels elements originals que es mantenen, com escales, baranes i tancaments. S'ha prioritzat a recuperació de l’aspecte de la façana original, característica del moviment modern, que comportarà l’enderroc de les ampliacions realitzades i del material aplicat exteriorment.

Les intervencions realitzades a la part posterior de l’edifici, diferents de l’original, s’enderrocaran i s’aprofitaran aquests espais per crear un fons a doble altura que relacioni la planta soterrani amb la planta baixa i doti per tant a l’edifici de la volumetria i singularitat necessària per al nou ús públic.

L’espai es deixarà diàfan, com va ser concebut originalment i en cas de ser necessària una compartimentació posterior es proposa que aquesta sigui modular i desvinculada completament de l’envolvent principal per tal de mantenir-ne les característiques.

L'edifici es destinarà a usos polivalents vinculats a l'emprenedoria dels joves de Gavà.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS DE GAVÀ

(En construcció)

GAVÀ 

(Baix Llobregat - Barcelona)

2017-actualitat