1/8

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís
Superfície construïda | Gross floor area:  1.849 m2

Any | Date:  2007-2010

Fotografia | Photography: Jaume Orpinell

Memòria | Memory

El desenvolupament de la proposta per l’Arxiu Comarcal del Montsià va tenir en compte la presència d'altres edificis públics en aquesta part aïllada de la ciutat des del punt de vista de la organització de l'edifici i també des de l'interès cultural ja que un arxiu històric actua com a centre de difusió i d’activitats culturals.

L’edifici es genera a partir de la idea que els dipòsits de documents tipus contenidor es col·loquen sobre una base d’espais públics on es realitzen activitats culturals múltiples i usos diversos.

Mentre que la part superior és opaca, la zona que correspon als dipòsits, és completament tancada i controlada climàticament, la planta baixa està oberta i és transparent: alberga un carrer de vianants a mode de passadís interior que permet l'accés als esdeveniments socials i públics tant de l’edifici com de la ciutat.

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL MONTSIÀ

AMPOSTA 

(Montsià - Tarragona)

2010