top of page
8Y9A8882-def1.jpg

Foto: KIM MANRESA

Currículum | Curriculum

Des de 1995 dirigeix el seu propi estudi des d'on ha realitzat obres de restauració i equipaments culturals públics i privats.

Des de 2009 és membre de la comissió Tècnica de Patrimoni Cultural de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya.

​​

TITULACIONS ACADÈMIQUES I ESPECIALITZACIONS​

​​​2013     Curs: 'RIBA-Conservation Course 2013'. Royal Institute of British Architects

             (RIBA).

​​2011     Curs: 'Historic buildings. Dealing with structural defects'. Royal Institute of

             ​British Architects (RIBA).

​​2009     Curs: 'Lús de materials tradicionals: la calç'. Escola Sert. Col·legi Oficial

             d'Arquitectes de Catalunya (CoAC).

​1996     Inicia el Programa de Doctorat en l’àmbit de Recerca en la Construcció i

             l’Energia a l’Arquitectura al Departament de Construccions

             Arquitectòniques de la UPC.

​​1995     Diploma de Postgrau en “Museografia, Disseny i Condicionament” de la

             UPC.

1994    ​ TÍTOL D’ARQUITECTA per l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de

             Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

​DOCÈNCIA I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

​-     Conferència a la Columbia University - Graduate School of Architecture,  

      Planning and Preservation (GSAPP). 2022

-     Participació a la XXI edició de les Jornades Internacionals d'Intervenció en el

      Patrimoni Històric al Colegio de Arquitectos de Logroño (La Rioja). 2021

-     Conferència 'To Build on the Built' en l'Architecture Summer Workshop 2021  

      'Re-use Italy' a Florència (Itàlia). 2021

-     Conferència dins l'edició 2015 dels Piran Days of Architecture - 33th

      International Architectural Conference a Piran (Eslovènia). 2015

-     Conferència 'L'architecture d'aujour'hui en Catalogne et aux Baléares' a CAUE

      du Bas-Rhin a Strasbourg (França). 2014

-     Conferència 'Atendre el passat amb visió de futur. La Seca. Barcelona' dins el

      Building Solutions World Congress Construmat. 2013

-     Professora convidada al taller 'Paisatges postindustrials' de l'Escola

      d'Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC). 2011

-     Professora en el Curs d'extensió universitària de la Universitat de Vic (UVIC):

      'La Arquitectura Modernista: Edificios residenciales. 'Viaje por e Moderniso de

       Barcelona: Historia, Arte y Arquitectura'. 2010

-     Professora de Projectes de 2n curs de l’Escola Superior d’Arquitectura

      (ESARQ) de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 2005

-     Conferència dins l'edició 2015 dels Piran Days of Architecture - 33th

      International Architectural Conference a Piran (Eslovènia). 2015

-     Conferència 'L'architecture d'aujourd'hui en Catalogne er aux Baléares' a              CAUE du Bas-Rhin a Strasbourg (França). 2014

-     Conferència 'Atendre el passat amb visió de futur. La Seca. Barcelona' dins el

      Building Solutions World Congress Construmat 2013. 2013

-     Conferència ‘Restauració de l'antiga fàbrica de la moneda 'La Seca' per                a Espai

      Brossa a Barcelona' dins les VII Jornades de Patrimoni Cultural - Catalunya

      Caixa / La Pedrera a Barcelona  titulades 'L'Edifici patrimonial com a centre

      cultural: La intervenció arquitectònica'. 2011

-     Co-Direcció de la jornada sobre el futur i la rehabilitació de les Adoberies​ de

      Vic (BCIN): 'Jornada Adoberies. La mirada de l'arquitecte'. Centre d'Arts

      Contemporànies de Vic (ACVIC) i CoAC (Delegació d’Osona). 2010

-     Co-Direcció de la segona fase del Projecte 'Art Públic Vic 09: Vic                          Espai Públic'.

      ​Diputació de Barcelona. 2009

-     Conferència ‘Primera Arquitectura Catalana’ a l’Escola Tècnica Superior

      d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)​. 2008

-     Conferència dins el cicle ‘Arquitectura Catalana. volum 2’ a la seu de                      Barcelona del CoAC. 2004

-     Conferència  ‘Projectes i Obra Pròpia’ a la Delegació d’Osona del Col·legi

      d’Arquitectes de Catalunya (CoAC) a Vic. 2004)

​​-     Membre del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona (Institut          de Cultura. Ajuntament de Barcelona). 2015-2016

-     Membre de la Comissió Tècnica de Patrimoni Cultural de la Catalunya                  Central de la Generalitat de Catalunya. 2012

-     Membre del Patronat de la Ciutat Antiga de l'Ajuntament de Vic. 1995-2003

-     Col·laboracions habituals amb l’arquitecte JORDI GARCÉS, en projectes

      executius i direccions d'obra d'equipaments culturals i altres​​. 1997-2010

-     Treballa al Departament de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona.

      1994-1995

Since 1995 she directs her own studio where she has done restoration works on public and private buildings.

Since 2009 she is member of the Technical Commission on Cultural Heritage in Central Catalonia. Generalitat de Catalunya.

ACADEMIC DEGREES AND SPECIALIZATIONS

​​​​2013           Course: 'RIBA-Conservation Course 2013'. Royal Institute of Briitish

                   Architects (RIBA).

2011           Course: 'Historic buildings. Dealing with structural defects'. Royal

                   Institute of British Architects (RIBA).

​2009           Course: 'The use of traditional materials: lime'. Escola Sert.                                     Architects' ​Institute of Catalonia (CoAC).

​​1996           Enrolled in the Doctoral Program in Construction, Engineering, and

                   Architectural Research at the Universitat Politècnica de Catalunya,

                   Architectural Construction Department​.

​1995​​           Postgraduate Diploma in Museography, Design & Fitting, UPC.​

1994           DEGREE IN ARCHITECTURE, Escola Tècnica Superior                                         d'Arquitectura de​ Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya​                            (UPC).​

​​

EDUCATION AND WORK EXPERIENCE

​​-     2nd-Year Studio Professor, Escola Superior d’Arquitectura, Universitat

      Internacional de Catalunya (UIC). (2005)

-     Professor at university extension course "Modernist Architecture:

       Residential Buildings", presented as part of the University of Vic's "Touring

       Barcelona Modernism: History, Art and Architecture". (2010)

-     Guest lecturer at the workshop 'Post-industrial landscapes' of the Escola

       d'Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC). (2011)

-     Guest lecturer in class 'Walking Barcelona' at the Escola d'Arquitectura de​

       Barcelona (ETSAB-UPC) with a visit to the 'La Seca' for a Cultural Centre

       and Scenic Area in Barcelona. (2012)

​-     Lecture: "Catalan Architecture: Volume 2", Architects' Institute of Catalonia,

       Barcelona headquarters (Barcelona District) de la Diputació de Barcelona.              (2004)

-     Lecture: "Works and Projects", Architects' Institute of Catalonia, Vic

       headquarters (Osona Office). (2004)

-     Lecture: "First Catalan Architecture", Escola Tècnica Superior

       d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). (2008)

-     Lecture: "Restoration of the Old 'La Seca' Factory for a Cultural Centre and

       Scenic Area in Barcelona" in 'VII Jornades de Patrimoni Cultural-Catalunya

       Caixa / La Pedrera' in Barcelona entitled 'The Heritage Building as a Cultural 

       Centre: Architectural Intervention''. (2011)

-     Lecture 'Deal with the past with a vision to the future. La Seca. Barcelona'

      in the Building Solutions World Congress Construmat 2013. (2013)

-     Co-Director of the second phase of ‘Public Art Vic 09: Vic Public Space’.

       Diputació de Barcelona​. (2009)

-     Co-Director: "The Tanneries: The look of the architect" on the

       future and renovation of the Tanneries Neighbourhood (Barri de les

       Adoberies) in Vic (Barcelona). Centre d’Arts Contemporànies de Vic                      (ACVIC) and Architects' Institute of Catalonia (COAC)​. (2010)

​-     Board Member, Old City of Vic. Vic City Council. (1995-2003)​

-     Ongoing collaboration with architect JORDI GARCÉS. (1997-2010)

-     Employed in the Barcelona City Council's Urban Projects Department.

      (1994-1995)

bottom of page