top of page

Documentació Prèvia | Previous Documentation

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís
Arquitecte Tècnic |  Jordi Lleal i Giralt - Cristina Bou i Palanques
Empresa Constructora | Construction Company:  Contratas y Obras, S.A.
Superfície construïda | Gross floor area:  1.250 m2
Inici / Final d'Obra | Date:  18/01/2010 - 07/06/2011

Protecció | Protection: Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

 

Col·laboradors

Estructura | Structure: Eskubi-Turró Arquitectes, S.L.P

Instal·lacions | Facilities engineers: AIA Salazar-Navarro arquitectes. Instal.lacions Arquitectòniques, S.L.
Acústica | Acoustics: i2A - Enginyeria Acústica i Audiovisual, S.L.
Restauració | Restoration: Gamarra & Garcia, conservació i restauració, S.L.
Arqueologia | Archaeology: Picat Partimoni, S.L.

Projecte d'execució | Execution project:

Laura Bigas / Amàlia Casals / Núria Garcia, arquitectes
Concurs | Competition: Aleix Bieto, arquitecte / Artur Marco, arquitecte
Maquetes | Models: Pau Vilar, arquitecte

Fotografia | Photography: Fotografia d'Arquitectura WENZEL

Premis  |  Awards

1r Premi

II Edizione PRAM - Premio sul Restauro e Architetture Mediterranee Associazione culturale “Isola delle torri” - Forio Soprintendenza Beni Culturali ed Architettonici di Napoli e Provincia Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia. 

 

Obra present​​

13 BIENNALE ARCHITETTURA VENEZIA 2012

 

​Segona menció ​

XI PREMIO DE ARQUITECTURA DEL LADRILLO 2009-2011 d’HISPALYT

(Associación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida)

​Memòria | Memory

L’Espai Brossa correspon a una part del que va ocupar la Reial Fàbrica de Moneda de la Corona d’Aragó a Barcelona “La Seca” –del mot àrab sekka: “lloc on es fabrica moneda”- i que va funcionar del 1441 al 1849.

L’edifici té vestigis del segle XIII i XIV, tot i que les principals estructures són del segle XVII, amb importants alteracions al segle XVIII. Quan al segle XIX la fàbrica va caure en desús, l’edifici va patir altra vegada múltiples modificacions, entre elles, el cobriment del pati central per a magatzem, que ara s’ha convertit en sala d’actes.

La rehabilitació s’ha plantejat mantenint la tipologia, les estructures i els elements constructius principals de l’edifici existent i les intervencions que ha sofert al llarg del temps, sense prioritzar-ne cap d’elles i completant-les amb la construcció de nous elements de manera que el resultat final de la suma d’història i contemporaneïtat permeti un bon ús de l’edifici.

S’ha aprofitat el buit existent a la construcció original per crear un triple espai al vestíbul que relaciona l’accés amb el pati central. I s’ha construït un cos pont que tanca la planta segona i el pati, i que, junt amb la nova escala, han permès la reorganització i bon funcionament del nou centre cultural.

S’ha mantingut la diversitat de materials en els elements històrics existents restaurats i per als elements de nova construcció s’ha utilitzat totxo manual, del que s’ha aprofitat la seva versatilitat tant com a element constructiu i estructural com les seves possibilitats plàstiques i formals, buscant l’harmonia global entre l’edifici històric i el nou ús contemporani.

The Espai Brossa occupies part of the Royal Mint of the Corona d’Aragó in Barcelona "La Seca"-the Arabic word sekka "where money is made"- that was used from 1441 to 1849.


The building has vestiges of XIII-XIV century, but the main structures are from XVII c. with significant alterations during XVIII c. When in the XIX c. the factory building fell into disuse had again numerous modifications, including the covered central courtyard for warehouse, which has now become a theatre.


The restoration propose to keep the main types and structures, filling them with the construction of two new elements, the empty space that links access to the central courtyard and the part of the building that closes the second floor, which together with the main staircase, allow the reorganization of the new cultural center.


For the construction of the new elements is used manual brick, for its versatility as an structural element and its formal and artistic possibilities, trying to achieve a complete  harmony between the historic and the new contemporary use.

Documentació Prèvia | Previous Documentation

REHABILITACIÓ DE LA SECA PER A FUNDACIÓ BROSSA (Fase 1)

Rehabilitació de part de l'antiga fàbrica de la Moneda 'La Seca' per a la Fundació Brossa - Espai Escènic Brossa

BARCELONA

2011

bottom of page