top of page

Documentació Prèvia | Previous Documentation

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area:  

Fase1: 2.243,48 m2

sobre rasant   1.035,09 m2

sota rasant   1.208,39 m2

Fase 2:

Any | Date:  2017-actualitat

Renderització | Rendering: Vimworks

EDIFICI D'HABITATGES PLURIFAMILIAR (Fase1 i Fase2)

(En construcció)

VIC

(Osona - Barcelona)

2017-ACTUALITAT

bottom of page