1/10

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís
Superfície construïda | Gross floor area:  976 m2

Any | Date:  2008-2009

Protecció | Protection: Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

Fotografia | Photography: Toni Anguera (interiors) - Francisco Urrutia (exteriors) 

Memòria | Memory

La masia de Can Colom és una masia catalana tradicional del segle XVIII i XIX que ha sobreviscut dins el nucli urbà de l'Hospitalet de Llobregat. La intervenció de rehabilitació va ser d’una banda el manteniment del seu aspecte formal i de l’altra l'adaptació al nou ús de centre social i cultural. La plaça on es troba ubicada actua com un espai públic que serveix per a la convivència dels blocs d'apartaments i cases rurals restaurades que l'envolten.

La rehabilitació pren la crugia original del primer edifici per convertir-la en un gran espai d’entrada. Els espais restants s'utilitzen per a la resta de dependències funcionals.

Exteriorment es va recuperar la façana original destacant només uns pocs forats nous per comprendre millor el nou ús.

REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE 'CAN COLOM' PER A CENTRE D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LA DONA (CAID)

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelonès - Barcelona)

2009