REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE 'CAN COLOM' PER A CENTRE D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LA DONA (CAID)

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelonès - Barcelona)

2009

1/10

Arquitecta | Architect:  Meritxell Inaraja i Genís
Superfície construïda | Gross floor area:  976 m2

Any | Date:  2008-2009

Protecció | Protection: Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

Fotografia | Photography: Toni Anguera (interiors) - Francisco Urrutia (exteriors) 

Memòria | Memory

La masia de Can Colom és una masia catalana tradicional del segle XVIII i XIX que ha sobreviscut dins el nucli urbà de l'Hospitalet de Llobregat. La intervenció de rehabilitació va ser d’una banda el manteniment del seu aspecte formal i de l’altra l'adaptació al nou ús de centre social i cultural. La plaça on es troba ubicada actua com un espai públic que serveix per a la convivència dels blocs d'apartaments i cases rurals restaurades que l'envolten.

La rehabilitació pren la crugia original del primer edifici per convertir-la en un gran espai d’entrada. Els espais restants s'utilitzen per a la resta de dependències funcionals.

Exteriorment es va recuperar la façana original destacant només uns pocs forats nous per comprendre millor el nou ús.

Show More
LOGO NOM PETIT.png