top of page

Obra Pública | Public Buildings

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL MONTSIÀ 

Amposta (Montsià). 2010

Arquitecta | ArchitectMeritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area: 1.849 m2
Pressupost d'Obra
| Cost: 1.750.000 € 

Any | Date: 2007-2010

Memòria | Memory:

El desenvolupament de la proposta per l’Arxiu Comarcal del Montsià va tenir en compte la presència d'altres edificis públics en aquesta part aïllada de la ciutat des del punt de vista de l'organització de l'edifici i també des de l'interès cultural ja que un arxiu històric actua com a centre de difusió i d’activitats culturals.

L’edifici es genera a partir de la idea que els dipòsits de documents tipus contenidor es col·loquen sobre una base d’espais públics on es realitzen activitats culturals múltiples i usos diversos.

Mentre que la part superior és opaca i correspon als dipòsits de l'arxiu, zona completament tancada i controlada climàticament, la planta baixa és oberta i transparent: alberga un carrer de vianants a manera de passadís interior que permet l'accés als esdeveniments socials i públics tant de l’edifici com de la ciutat.

bottom of page