top of page

Obra Pública | Public Buildings

CENTRE DE SERVEIS MUNICIPALS D'EMPÚRIABRAVA

Castelló d'Empúries (Alt Empordà). 2009

 

 

​​

Arquitecta | ArchitectMeritxell Inaraja i Genís
Superfície construïda
| Gross floor area:  2.011 m2
Pressupost d'Obra
| Cost1.180.000 € 

Any | Date2007-2009

Memòria | Memory

El programa de l’edifici conté diferents usos dins el sector de serveis: Oficina de Turisme, Policia Local amb garatge, oficines i pis tutelat, Centre d’Ambulàncies, Sala Polivalent, Casal d’Avis i Hotel d’Entitats.

​El projecte parteix d’aquesta diversitat d’usos i de la situació en cantonada i es forma un edifici format per quatre cossos tancats que ocupen la totalitat del solar. La ubicació del solar a l’entrada de la urbanització d’Empúriabrava i en una zona comercial prop d’una carretera de molta concurrència demanaven un edifici funcional i alhora de reclam turístic.

​Els quatre cossos ortogonals es col·loquen perpendicularment a l’única alineació mitgera i s’acomoden al solar girant-se dos d’ells mirant a la rotonda d’entrada. El cos oest conté les dependències de la Policia Local en planta baixa i primera i el Casal d’Avis en planta segona; el paral·lelapíped central conté l’Oficina de Turisme en plantes baixa i primera i es converteix en una plaça pública i elevada a la planta segona. El tercer cos és el nucli de serveis i comunicacions de l’edifici i el cos més oriental conté el Centre d’Ambulàncies en planta baixa, el pis tutelat en planta primera i la Sala Polivalent en planta segona. L’Hotel d’Entitats es situa en planta tercera ocupant la totalitat de la planta construïda.

​L’edifici pretén separar però alhora unir els diferents cossos i usos. L’edifici es pot recórrer tant longitudinalment com transversalment travessant els murs de formigó mitjançant espais interiors i exteriors que es van encadenant, destacant l’accés principal en vertical amb escala i ascensor dintre dels murs d’un dels cossos però descobert, per tant amb circulacions a l’aire lliure, i la “plaça-terrassa” que es crea en planta segona com a nucli de realció entre el casal d’avis, la sala polivalent i l’hotel d’entitats.

bottom of page