top of page

Obra Pública | Public Buildings

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA 

Palafolls (Maresme). 2002

 

 

​​

Obra finalista:  1a TRIENNAL D'ARQUITECTURA DEL MARESME 2004

Obra present:  PAVELLÓ DE LA CULTURA CATALANA DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA (Mèxic 2004)

​​

Arquitecta | ArchitectMeritxell Inaraja i Genís
Superfície construïda
| Gross floor area:  821 m2
Pressupost d'Obra
| Cost286.659 € 

Any | Date1999-2002

Memòria | Memory

L’Escola de Música de Palafolls neix a partir de l’ampliació d’un petit edifici de les antigues escoles, bloc longitudinal de planta baixa i planta pis, situat davant d’una gran esplanada al centre del poble.

​La proposta aprofita l’edifici existent per ubicar-hi les aules i espais de servei, que corresponen correctament a les dimensions necessàries.

I els espais de més grans dimensions, com la sala d’assaig de dansa i l’auditori, es construeixen com a nous volums que donen a l’edifici la presència de nou equipament públic i façana davant la plaça. Els dos cossos s’enllacen amb la formació d’una nova façana que tanca el vestíbul del conjunt.

bottom of page