top of page

Obra Pública | Public Buildings

PLAÇA DE CAN COLOM. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA MASIA DE 'CAN COLOM'

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 2011

 

 

​​

Arquitecta | ArchitectMeritxell Inaraja i Genís

Superfície construïda | Gross floor area: 3.760 m2
Pressupost d'Obra
| Cost: 723.191 € 

Any | Date2010-2011

Memòria | Memory:

La Plaça de Can Colom és una plaça contínua, transitable en totes direccions i accessible, assumint les diferències de cota amb pendents dirigits al centre de la plaça on està situada la masia de Can Colom.

​Es manté la configuració i els acabats dels carrers de l’entorn que limiten amb el perímetre de la plaça i s’adapta la topografia de l’espai interior de la plaça al nivell original del paviment de la masia de Can Colom, la qual cosa comporta que la superfície de la plaça es desenvolupi en pendent des del perímetre cap al centre on es troba ubicada la masia.

​La gran superfície de la plaça és coberta per un ratllat horitzontal discontinu de franges de diferents paviments, que colonitzen tota la superfície fins als límits de la plaça definits per les diferents amplades de la vorera perimetral. Tot segueix l’ordre ortgonal marcat pels eixos de la masia, excepte l'única diagonal que es repeteix a la plaça és donada per la paral·lela al carrer Martí i Codolar.

​El projecte defineix els acabats de tots els paviments, la vegetació, mobiliari i  totes les instal·lacions de plaça, que són similars als dels espais urbans de l’entorn però, que en ésser utilitzats de manera fragmentada i formant superfícies reduïdes que es repeteixen, donen a l’entorn de la Masia unes característiques dierenciades de l’entorn per tal de destacar el nou ús públic de l’edifici.

bottom of page